Berømte aktivister

Aktivisme kan helt grundlæggende defineres som en overbevisning der prioriterer handlekraft og reel beslutningstagen over en mere hypotetisk tilgang til verden. Dermed forstået at tilhængere af aktivisme ønsker mindre tom snak og mere egentlig handling. Dette kommer til udtryk i en række alsidige manifestationsformer, hvilket meget passende kan eksemplificeres gennem nogle af de mest kendte aktivister gennem tiderne.

Rote Armee Fraktion

Denne tyske, venstreekstremistiske gruppe gennemførte en lang række terrorhandlinger i Vesttyskland fra 1970 indtil starten af 90’erne. Disse terrorhandlinger indbefattede, mord, mordbrande, bombeattentater, gidseltagninger, bankrøverier og kidnapninger. Gruppens mål var at bekæmpe den etablerede kapitalisme og at forhindre udbredelsen af såkaldt amerikansk imperialisme. Rote Armee Fraktion blev dannet af bl.a. Andreas Baader og Ulrike Meinhof (heraf det tidlige navn Baader-Meinhof Gruppen), der begge endte deres liv i fængsel ved selvmord hhv. i 77 og 76, hvilket konspirationsteoretikere mener var mord begået af staten, iscenesat som selvmord. Gruppen mente at staten gik for vidt i sin magtudøvelse og at fascistiske tendenser var på fremmarch i Europa. Som modbesvarelse sværgede gruppen til en revolutionær, radikal socialisme, inspireret af bl.a. marxismen. Denne voldelige form for aktivisme står i skarp kontrast til andre mere pacifistiske former.

Martin Luther King

berømte aktivisterLuther King var en markant og yderst betydningsfuld skikkelse i kampen for borgerrettigheder i USA i 1950’erne og 60’erne. Med et kristen ikke-voldeligt udgangspunkt advokerede King for sortes rettigheder igennem bl.a. såkaldte sit-down demonstrationer og protestmarcher. Som følge af disse protester blev raceadskillelse ophævet i bl.a. busser. Han fastholdt gennem hele sit virke en ikke voldelige tilgang til aktivisme og appellerede til forening mellem sorte og hvide i USA, og i 1964 blev han tildelt Nobels Fredspris. Han påtog sig de fattiges kamp og understregede at denne skulle kæmpes på trods og på tværs af race. I 1968 blev King skudt i Memphis af en snigskytte. Til den dag i dag står han som et lysende symbol på bogerrettighedsforkæmpelse og racelighed.

Nutidige skikkelser

Aktivisme har mange ansigter. I Rusland bruger protestgruppen Pussy Riot performance art og musik til at sætte fokus på, hvad de mener er, et udemokratisk og undertrykkende russisk styre og søger at fremme kvinde- og LGBT rettigheder. Fænomenet “whistleblowing” (afdækningen af enten ulovlige eller uetiske forhold i organisationer eller lande) vinder frempas. Da Edward Snowden agerede “whistleblower” i 2013, ved at lække oplysninger om den amerikanske stats systematiske og ulovlige overvågning af civilbefolkningen, vakte det verdensomspændende opmærksomhed.