Hvordan bliver man aktivist?

Ønsker du at involvere dig i aktivisme er der adskillige ting du kan gøre. Aktivisme er ikke en absolut størrelse og kan udarte sig på mange måder. Som følge heraf findes der et utal af særegne måder hvorpå du kan engagere dig. Dog kan der siges at være visse overordnede gode råd.

Søg information

hvordan bliver man aktivistØnsker du at involvere dig i en bestemt sag, så er det første skridt videns-tilegnelse. Læs og opsøg information om det du ønsker at kæmpe for. Vær kildekritisk og fakta-tjek de informationer du møder på din vej. Lad ikke de etablerede medier, såsom den daglige dosis TV-avis, være din eneste nyhedskilde. Verden er stor og det ensidige billede du får gennem nationale nyheder er langt fra fyldestgørende.
For at handle rigtigt, i overensstemmelse med din sag, og for at kunne sprede ordet, er information, baseret på nuancerede, pålidelige kilder, altafgørende.

Engager dig

Opsøg ligesindede, eksempelvis via frivilligt arbejde indenfor det felt du brænder for. Man er stærkest i fællesskab og vidensdeling, samt organisering af protester og andre aktioner bliver lettere. Ved at engagere dig i en organisation vil du også opnå større viden og få indsigt i hvad du konkret set kan gøre for at hjælpe din sag.

Start underskriftsindsamlinger og crowd-funding

Online underskriftsindsamlinger er både en effektiv måde at skabe opmærksomhed omkring en sag på, men kan sommetider også føre til politisk handling. Hold øje med og underskriv underskriftsindsamlinger der støtter op om dine holdninger og start dine egne når du mener der er brug for det. Mangler du kapital til at starte et projekt eller til at foretage forskellige tiltag, kan crowd-funding være vejen frem. Igen er internettet din ven og du kan med meget lidt besvær starte en online indsamling.

Lev i overensstemmelse med dine værdier

Repræsenter dine holdninger ved at leve efter dem. Ønsker du eksempelvis en mindre forurenet verden, så soter og minimer dit affald og mindsk dit co2-aftryk. At være et godt eksempel og handle i overensstemmelse med det du kæmper for, er det stærkeste signal du kan sende til dine medmennesker. Ved at være forgangsmand kan du inspirere folk omkring dig, samtidig med at du viser andre hvordan de kan realisere det de tror på.

Slutteligt, så husk på at ændringer ofte sker langsomt, så vær vedholdende og hold fast i dine overbevisninger. Hold dig selv i gang kontinuerligt og mærk den energi som bevidst stillingstagen kan medføre.