Miljøaktivisme

Denne form for aktivisme sigter selvsagt mod at fremme miljøtiltag. Miljø- og klima aktivister ønsker at sætte fokus på miljøbevidsthed og bæredygtighed, og gennem politisk appel og aktioner søger de at højne miljøbeskyttelse. Som andre former for aktivisme indeholder miljøaktivismen mange forskellige aspekter og mange forskellige indgangsvinkler.

Veletablerede miljøorganisationer

miljøaktivismeTo af de absolut mest vedkommende miljøorganisationer i dag er WWF og Greenpeace. Grundlagt i hhv. 1961 og 1971 har de begge blandet sig i miljødebatten i årtier. Begge organisationer søger at påvirke politisk beslutningstagen og har begge afdelinger i en lang række lande verden over, og kan derved være direkte involveret i det pågældende lands miljøspørgsmål. Men på trods af at de to organisationer har næsten identiske mål – at beskytte natur og miljø mod ødelæggelse og kommerciel udnyttelse – er deres tilgange vidt forskellige.
Greenpeace organiserer (sommetider ulovlige) aktioner for at standse deres modstandere, og har eksempelvis tiltvunget sig adgang til og besat en boreplatform. Dette har ledt til både fængslinger og større bødestraffe, hvilket dog ikke rykker ved at organisationen til stadighed oplever stor mediebevågenhed og at deres budskaber derfor ofte bliver spredt til en stor offentlighed.
I kontrast hertil er WWF ofte i dialog med de kommercielle udnyttere af naturen. Ved at sætte sig til forhandlingsbordet med deres modstandere bliver det muligt for WWF at få deres stemme hørt af netop dem de ønsker at råbe op.

Indflydelse gennem oplysning

At undersøge og dokumentere det man mener der er noget galt med kan fungere som effektivt massemedie. Kendte ansigter som eksempelvis Al Gore og Leonardo DiCaprio har begge produceret dokumentarer om klimaforandringer og har anvendt deres berømmelse som katalysator til at nå ud til så mange mennesker som muligt.

Forskellige indsatsområder

Udover forskellige indgangsvinkler beskæftiger miljøaktivisme sig også med en lang række forskellige indsatsområder. Disse tæller bl.a. beskyttelse af naturområder, udvikling af vedvarende energi og afvikling af brug af fossile brændstoffer, samt fredning af truede dyrearter.
Hav- og skovområder er to primærområder der ofte søges beskyttet. Havet ved at mindske forurening og regulere fiskeri og skovområder mod trærydning i forbindelse med tømmer og landbrug.

Miljøaktivisme er et i stigende grad højaktuelt emne der desværre ikke ser ud til at falde i relevans fremtidigt. Med et miljø under pres, en voksende befolkningstilvækst og indskrumpning af naturområder vil aktivisme på dette område ikke forsvinde lige foreløbigt.