Internationalt

A-Infos - Anarchist News Service - En mangesproget nyhedsservice for og om anarkister. (Anarkisme) (Medier)

Anarchist Yellow Pages - Telefonbogen for anti-autoritære i hele verden (Anarkisme) (Vidensbaser)

Antifa Network - Giver web-plads til antiracistiske og antifascistiske grupper fra hele verden. (Antifascisme)

Global-unions - Linksamling til alle de globale brancheforbund i Frie faglige internationale. (Faglig kamp)

I CARE - Crosspoint Anti Racism - Et anti-racistisk søgesystem. (Antiracisme) (Vidensbaser)

Industrial Workers of the World - IWW er en føderation af kæmpende fagforeninger og selvorganiserede arbejdere (Faglig kamp) (Antikapitalisme)

Indymedia.org - Nyheder fra hele verden (Medier)

International Ungdomslejr mod fascisme og imperialisme - Hjemmeside med nyheder om de danske forberedelser i forbindelse med den 21. Internationale Ungdomslejr mod fascisme og imperialisme, som vil blive afholdt i Brasilien 2008 (Anti-imperialisme)

International Union of Sex Workers - Internationalt netværk af faglige organisationer for arbejdere i sexindustrien, der kæmper for faglige rettigheder og mod repression og udbytning. (Feminisme) (Faglig kamp)

Labour Notes - Nyhedsbrev om international faglig solidaritet fra neden. (Faglig kamp) (Medier)

LabourStart - Et globalt online nyhedsmedie om faglige kampe i verden. (Faglig kamp) (Medier)

Leftist Parties of the World - Den mest omfattende side mht. venstrefløjspartier og -organisationer over hele verden. (Marxisme-leninisme) (Socialisme) (Vidensbaser)

Let’s Kick Racism Out of Football - International organisation, der arbejder for at holde racisme ud af fodboldkulturen og promoverer antiracisme via fodbold. (Antiracisme) (Kultur)

Peoples Global Action - PGA er et internationalt anti-kapitalistisk netværk af sociale bevægelser og politiske aktionsgrupper. (Globaliseringskritik)

Protest Net - Medie der fortæller om protester rundt om i Verden (Medier)

RevLeft - Et af verdens største venstreorienterede debatfora. (Debat)

Women’s Environment & Development Organization (WEDO) - En international NGO, der arbejder for kvinders ligeret i den globale politik. (Feminisme)

World Social Forum - Et åbent mødested, hvor sociale bevægelser mødes for at diskutere

Alle link-kategorier:

Geografisk
Aalborg
Bornholm
Fyn & øer
København og omegn
Lolland-Falster
Midtjylland
Midtsjælland
Nordjylland
Nordsjælland
Odense
Syd- og Sønderjylland
Sydsjælland
Århus
Afrika
Finland
Holland
Internationalt
Irland
Italien
Latinamerika
Mellemøsten
Nordamerika
Nordatlanten
Norge
Schweitz
Sverige
Tyskland
UK
Østeuropa
Østrig
 
Politisk
Anarkisme
Anti-imperialisme
Antifascisme
Antikapitalisme
Antiracisme
Dyre-etik
EU-modstand
Faglig kamp
Feminisme
Flygtninge & Migration
Forbruger-politik
Fred
Fristeder
Globaliseringskritik
International solidaritet
IT og vidensdeling
Kultur
Liberal / humanisme
Maoisme
Marxisme-leninisme
Miljø
Palæstina
Primitivisme
Retspolitik
Seksualpolitisk
Socialisme
Socialpolitik
Sundhed
Uddannelse
Venstreradikal
Økologi
 
Organisatorisk
Aktivistgrupper
Begivenheder
Butikker
Debat
Fonde
Foreninger
Forskning
Interessegrupper
Kampagne
Landsorganisationer
Medie (ikke online)
Medier
Partier
Praktisk
Progressiv musik
Sjov
Skoler m.v.
Steder
Ungdomsorganisationer
Venstreorienterede blogs
Vidensbaser
 

Foreslå link